Serdecznie witamy na stronie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

 

Strona główna
KONTAKT
AKTUALNOSCI
DLA RODZICÓW
NASZA JUBILATKA
SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT
INFORMACJE
NASZ PATRON
UCZNIOWIE
KLASY  I - VI
NAUCZYCIELE
PUBLIKACJE N-LI
NAUKA W SZKOLE
O NASZEJ SZKOLE
MAŁE GRANTY
SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
DBAM O ZDROWIE
ŚNIADANIE DAJE MOC
OWOCE W SZKOLE
SZKOŁA W RUCHU
TRZYMAJ FORMĘ!
WOLNOŚĆ ODDECHU
eTwinning PROJEKT
NAPISZ DO NAS
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJE DLA RODZICÓW     

   
 

DOKUMENTY SZKOLNE

   

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

   

Program wychowawczo - profilaktyczny w r. szk. 2021/2022

   

   
   

   

INFORMACJE O SZCZEPIENIACH DZIECI

   
Szanowni Państwo,    
od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.    
Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.    
 
W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.     
 
Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.       

Z wyrazami szacunku

   

Anna Ostrowska

   

Rzecznik Prasowy MEiN 

   
 
Załączniki    
1. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat
2. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat
3. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN
4 Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

 

   

 

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Młodojewie od 17 maja 2021 r.

 

   

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu ósmoklasisty?

 

1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty albo osoba, z którą mieszkasz, jest w izolacji lub na kwarantannie.

2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zachowaj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) i miej zakryte usta i nos maseczką.

3. Na teren szkoły nie może wejść z Tobą rodzic.

4. Zakrywaj usta i nos, dopóki nie zajmiesz miejsca w sali, w której odbywa się egzamin.

5. Zakrywaj usta i nos, kiedy:

   
 

1) podchodzi do Ciebie członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie

   
  2)  kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.    

6. Używaj tylko własnych przyborów do pisania i linijki.

7. Pamiętaj o dezynfekcji rąk.

8. Po wyjściu z sali, w której odbywał się egzamin, idź bezpośrednio do domu. Wrażeniami po egzaminie podziel się z kolegami telefonicznie, z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów.

9. Dbaj o higienę. Myj ręce wodą z mydłem. Przestrzegaj zasad mycia i dezynfekcji rąk.

10. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.

11. Nie przynoś na teren szkoły zbędnych rzeczy: książek, maskotek, urządzeń telekomunikacyjnych.

12. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin możesz przynieść własną butelkę z wodą.

13. Jeżeli poczujesz się źle, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela.

 

   

     
Komunikat MEiN    

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

   

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

   

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

   

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

   

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia

   

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

·         ponadpodstawowych,

·         szkół dla dorosłych,

placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego.

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian.

   

Więcej informacji w załączniku Komunikat MEiN

   
   

WNIOSEK 

   

w sprawie dowozu dziecka/ucznia

   

do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły

   

w roku szkolnym 2021/2022

   
     

Szanowni Rodzice!

   

Prosimy o pobranie aktualnego wniosku w sprawie dowozu dziecka / ucznia
do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły (poniżej załącznik).

   

 

Wniosek do pobrania

   

Wypełniony wniosek prosimy dostarczyć do sekretariatu ZSP w Młodojewie do 30 kwietnia 2021.

   
     
   
Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022    

Szanowni Państwo
Rodzice
Absolwenci

Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Informator rekrutacyjny


Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

   
     
Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych    
na rok szkolny 2021/2022    

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022:

do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.
liceum ogólnokształcącego,
technikum,
branżowej szkoły I stopnia,
klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych

ogłosił Minister Edukacji i Nauki – tabela
Źródło:
MEiN – najważniejsze informacje


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2021/2022:

na semestr pierwszy

klasy pierwszej publicznej branżowej szkoły II stopnia,
klasy pierwszej publicznej szkoły policealnej,
przedstawia załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.

na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych,

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.8.2021 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2021 r.
 

   

Załączniki

 Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Data: 2021-01-29, rozmiar: 192 KB

 załacznik nr 1 - branżowe szkoły II stopnia, szkoły policealne

Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

 załącznik nr 2 - szkoły podstawowe dla dorosłych, licea ogólnokształcące dla dorosłych

Data: 2021-01-29, rozmiar: 1 MB

 

   

http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie 

 

   
   

REKRUTACJA DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

   

Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie.

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Młodojewie

Rok szkolny 2020/2021

   

Informujemy, że od 1 do 19 marca 2021 roku trwa rekrutacja do klasy pierwszej oraz do przedszkola. Zgłoszenia wraz z załącznikami można składać drogą elektroniczną na adres mlodojewo@o2.pl  lub w sekretariacie szkoły.

   
 
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Młodojewie
Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Słupca
Zgłoszenie dziecka
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Deklaracja

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do szkoły

 
Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Młodojewie
Zarządzenie Wójta Gminy Słupca
Zgłoszenie dziecka
Deklaracja
Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka do przedszkola
Oświadczenie rodziców
 
Zapraszamy na film o Szkole Podstawowej    
im. Jana Pawła II w Młodojewie    
REKRUTACJA DO SZKOŁY /PRZEDSZKOLA - poniżej link na FB: https://www.facebook.com/spmlodojewo/posts/285443299670368?notif_id=1614158457907962&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif       

Relacja z życia szkoły- film na facebooku

   
Link do filmu: https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Jana-Paw%C5%82a-II-w-M%C5%82odojewie-109500243919751     
 
Organizacja pracy Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Młodojewie

od 18 stycznia 2021 roku

   
 
Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie od 18 stycznia 2021 roku.pdf
 

   
 

 

   
Szanowni Państwo,    
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej.    
W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość.    
W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.    
Z publikacji mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej.    
Zachęcam Państwa do zapoznania się z poradnikiem.

 Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

   
Załączniki:
1.Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja pdf
2.Poradnik dla szkół klasy I-III – wersja word

   
 

Szanowni Rodzice,
od poniedziałku, 9 listopada br. w klasach I – III zawieszone zostają zajęcia stacjonarne. Nauczyciele będą prowadzili nauczanie zdalne wykorzystując do tego

   

 e-dziennik i aplikację Microsoft Teams. Do 29 listopada br. zostaje przedłużone

zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach IV – VIII.

Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

 

Mirosława Wędzina

Dyrektor szkoły

COVID-19 CORONAVIRUS    
 WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW    
DZIECI PRZEDSZKOLNYCH I SZKOLNYCH    
 

   
 

Szanowni Państwo!
Cały świat znajduje się w trudnej sytuacji, która wymaga od nas dostosowania się
do funkcjonowania w zupełnie nowych warunkach w zupełnie innej, 
niż dotychczasowa rzeczywistości. Dla nas wszystkich ważne jest zdrowie,
a także komfort psychofizyczny naszych dzieci. Gdyby ktokolwiek z naszej
szkolnej społeczności – Rodzice, Dzieci i Młodzież – potrzebował wsparcia,
rozmowy, pomocy przy rozwiązaniu jakiegoś problemu – jestem do Państwa
dyspozycji. Proszę o kontakt za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
Możemy umówić się na rozmowę telefoniczną albo za pośrednictwem najbardziej
optymalnego dla Państwa komunikatora w odpowiadającym Państwu czasie.
Czasem, gdy towarzyszą nam różne emocje, wystarczy zamienić z kimś kilka
zdań, usłyszeć pokrzepiające słowa i otrzymać nieco wsparcia, by poczuć się
lepiej.
 

Życzę dużo cierpliwości i zdrowia!

Psycholog szkolny – Martyna Działak

 

2020.10.24

KOMUNIKAT!

Szanowni Rodzice,

ze względu na sytuację epidemiczną w kraju uczniowie klas IV – VIII
przechodzą na naukę zdalną.
Nowe zasady funkcjonowania szkół wchodzą w życie w sobotę,
24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br.
Klasy I – III oraz przedszkola będą pracować bez zmian.
Nauczyciele będą prowadzili zdalne nauczanie zgodnie z tygodniowym planem
lekcji wykorzystując do tego e-dziennik i aplikację Microsoft Teams.
Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich zajęciach zgodnie
z planem lekcji. Każda jego nieobecność powinna być usprawiedliwiona,
a braki w wiadomościach, powstające w wyniku nieobecności, uzupełnione.

Ocenianie uczniów w okresie zdalnego nauczania będzie się odbywać zgodnie

z zapisami w statucie szkoły.
 

Proszę o śledzenie informacji ukazujących się 

na e-dzienniku i stronie internetowej szkoły.
 

Mirosława Wędzina

Dyrektor szkoły
 

   

Szanowni Rodzice!

   
8 września 2020 r. o godz. 1600 odbędą się spotkania z rodzicami.

Będą przebiegały w salach lekcyjnych zgodnie z poniższym wykazem:

   
1. Rodzice uczniów klasy I – sala nr 3    
2.  Rodzice uczniów klasy II – świetlica    
3. Rodzice uczniów klasy III – sala nr 4    
4. Rodzice uczniów klasy IV – sala nr 11    
5. Rodzice uczniów klasy V – sala nr 5    
6. Rodzice uczniów klasy VI – sala nr 10    
7. Rodzice uczniów klasy VII – sala nr 9    
8. Rodzice uczniów klasy VIII – sala nr 7    
 

Na terenie szkoły obowiązuje rodziców

   
zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.    
 
Mirosława Wędzina    
Dyrektor szkoły    

                                         

   

Szanowni Rodzice!

   
Serdecznie zapraszamy na uroczystość    
rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021,    
która odbędzie się 1 września 2020 roku o godz. 8:10    
 
Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką na terenie szkoły.    
 
Dyrektor , Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Młodojewie 
 

   
 

 

Procedura organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Młodojewie w okresie w okresie epidemii COVID-19
w roku szkolnym 2020/2021
 
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W MŁODOJEWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
 

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wchodzącej w skład

Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie

 

Wykaz dzieci/uczniów uprawnionych do dowożenia przez Urząd Gminy Słupca
w roku szkolnym 2020/2021 w ZSP Młodojewo - aktualizacja 1 września 2020
 

Szanowni Rodzice!

   

Poniżej zamieszczamy wykaz uczniów, którym przysługuje dowóz  

   
w roku szkolnym 2020/2021
do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie
i do Przedszkola Gminnego w Młodojewie.

 

Wykaz uczniów - dowozy-SPM-PGM-2020-2021  *pdf

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

   

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021

   
 

" Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych
 dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie

 Gminy Słupca"

 

   
UCHWAŁA NR XV/120/19 RADY GMINY SŁUPCA z dnia 24 października 2019

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania

nagród i stypendiów dla uzdolnionych uczniów

 

Materiały do pobrania:

   

 

WNIOSKI NAGRODA I STYPENDIA WÓJT GM SŁUPCA

 

   

UCHWAŁA NR XV/120/19 RADY GMINY SŁUPCA

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

 

   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19            (Dz. U. 2020, poz. 493 z dnia 20 marca 2020r.) nakłada na szkoły obowiązek realizacji podstawy programowej poprzez zdalne nauczanie.

   

Od 25 marca br. takie nauczanie jest obowiązkowe. Do tego celu  w naszej szkole zostanie wykorzystany dziennik elektroniczny.

   
Nauczyciele, zgodnie  z tygodniowym planem lekcyjnym, będą przekazywać uczniom materiały, zadania i ćwiczenia do zajęć.    

Zdalne nauczanie daje uczniom możliwość zdobywania ocen zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania i Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

Taki sposób nauczania wymaga od uczniów systematyczności i obowiązkowości.

   
Każdego dnia muszą logować się na swoje konta za pomocą strony www.portal.librus.pl,    
 aby zapoznać się z materiałami przesłanymi przez nauczycieli.

Bardzo proszę rodziców i uczniów o śledzenie informacji ukazujących się             w e - dzienniku i  na stronie internetowej szkoły.

   
 

Uczniowie, którzy nie mają dostępu do internetu, będą mogli odebrać materiały w formie papierowej w poniedziałki i środy w godz. 8.00 – 9.30 w sekretariacie szkoły.

 

   

Z sekretariatem szkoły można kontaktować się od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerami:

   

 691 807 779, 660 435 516.

Mirosława Wędzina

                                                                                                                        Dyrektor zespołu

 

   
 

REKRUTACJA DO  PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

   

Szanowni Rodzice!

Od 9 do 23 marca 2020 roku trwa rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie. Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres młodojewo@o2.pl, pocztą tradycyjną lub w sekretariacie szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się (nr tel. 691807779).

   

Materiały do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do publicznej szkoły podstawowej

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej (dla dzieci spoza obwodu szkoły)

   

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

 

Od 16 do 25 marca br. zostały zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych. Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele będą prowadzili zdalne nauczanie wykorzystując do tego e-dziennik.

Proszę rodziców i uczniów o śledzenie informacji ukazujących się w e-dzienniku.

Na stronie internetowej szkoły również zamieszczone są materiały edukacyjne, z których uczniowie mogą korzystać.

 

Mirosława Wędzina

                                                                                                                       Dyrektor zespołu

 

   
Drodzy Rodzice i Uczniowie!    

Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i rodziców za pośrednictwem modułu wiadomości - dziennika elektronicznego oraz przez adres mailowy: majdecka.anna@wp.pl

 

   

   

Harmonogram dyżurów obejmujący okres trwania kwarantanny

   

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Młodojewie

   

Dzień tygodnia 

godz. dyżuru

16.03.2020r.

800 - 930

17.03.2020r.

800 - 930

18.03.2020r.

800 - 930

19.03.2020r.

800 - 930

20.03.2020r.

800 - 930

23.03.2020r.

800 - 930

24.03.2020r.

800 - 930

25.03.2020r.

800 - 930

   

Przedszkole Gminne w Piotrowicach

   

Dzień tygodnia 

godz. dyżuru

16.03.2020r.

800 - 930

17.03.2020r.

800 - 930

18.03.2020r.

800 - 930

19.03.2020r.

800 - 930

20.03.2020r.

800 - 930

23.03.2020r.

800 - 930

24.03.2020r.

800 - 930

25.03.2020r.

800 - 930

   

Numery kontaktowe do sekretariatu szkoły:

691 807 779

660 435 516

 

   

   

INFORMACJA DLA RODZICÓW

   
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno - wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.    
  1.  12 i 13 marca br. to takie dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, a jedynie działania opiekcze;

  2.  od poniedziałku, 16 marca br. do środy 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

   
  1. jli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

  2. przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

  3. rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

  4. śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły

    Więcej informacji na stronie internetowej www.men.gov.pl

   

   
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach    
https://epodreczniki.pl/

 

   

Koronawirus

   

– informacje jak zapobiegać zakażeniu

   

   

   
Materiały informacyjne dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych dotyczące profilaktyki zdrowotnej    
https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-informacyjne-dla-szkol-przedszkoli-i-placowek-oswiatowych-dotyczace-profilaktyki-zdrowotnej    
Co musisz wiedzieć o koronawirusie – informacja Ministerstwa Zdrowia
https://www.gov.pl/web/edukacja/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie--informacja-ministerstwa-zdrowia    
Koronawirus: informacje i zalecenia
https://www.gov.pl/web/koronawirus
Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie
https://gis.gov.pl/aktualnosci/calodobowa-infolinia-nfz-o-koronawirusie/

   

 
   
  ZAPRASZAMY RODZICÓW I UCZNIÓW  
  DO KORZYSTANIA Z e-DZIENNIKA  
  LOGOWANIE  
  KONTO RODZICA              KONTO UCZNIA  
 
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2019/2020      (pdf)  
 
 
 

Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Młodojewie

 
 
 
   
 
 

REKRUTACJA DO  PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

 
 

Zarządzenia Wójta w sprawie określenia wniosku przyjęcia

 

do przedszkola/szkoły wraz z wnioskami

 

2019-01-24

 
   
   
   
   
 
 
 

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ NAUCZYCIELI  Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2018/2019

 
 

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1

Aleksandra Kuraszyk

poniedziałek

950 – 1035

2

Marzena Matuszewska

środa

1050 – 1135

3

Emilia Mizera

wtorek

950 – 1035

4

Maciej Mrugalski

poniedziałek

1150 – 1235

5

Beata Rubajczyk

czwartek

950 – 1035

6

Krzysztof Sobczak

piątek

950 – 1035

7

Urszula Tucholska

środa

1250 – 1335

8

Wiesława Walerczyk

czwartek

1250 – 1335

9

Agnieszka Wójkowska

wtorek

1250 – 1335

 
 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2018/2019 (pdf)

 
   
     
  Bezpieczny wypoczynek  
  – poradnik MEN dla rodziców i opiekunów  
 

https://men.gov.pl/strony/bezpieczny-wypoczynek-poradnik-men-dla-rodzicow-i-opiekunow.html

 
 

 
     
 

 
 

 
 
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. To pomoc dla 4,6 miliona uczniów. Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart 
 
 

 
     

   

P L A N  D Y Ż U R Ó W  M I Ę D Z Y L E K C Y J N Y C H

w roku szkolnym 2017/2018

   

   

   

HARMONOGRAM  SPOTKAŃ NAUCZYCIELI  Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2017/2018

   
         

L.p.

Imię i nazwisko nauczyciela

Dzień tygodnia

Godzina

1

Aleksandra Kuraszyk

środa

950 - 1035

2

Emilia Mizera

czwartek

950 - 1035

3

Wiesława Walerczyk

piątek

1150 - 1235

4

Marzena Matuszewska

poniedziałek

1050 - 1135

5

Maciej Mrugalski

wtorek

855 – 940

6

Beata Rubajczyk

piątek

800 - 845

7

Krzysztof Sobczak

czwartek

855 – 940

8

Urszula Tucholska

czwartek

1050 - 1135

9

Agnieszka Wójkowska

wtorek

1150 - 1235

   
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW    
  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie rok szkolny 2017/2018.pdf kliknij    

   
         

 

   

PROCEDURA DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W SZKOLE PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II W MŁODOJEWIE :

„ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole”

 

   

   
         

DEKALOG  DLA  RODZICÓW  I  WYCHOWAWCÓW

§  Nie upokarzaj dziecka: bo ono, tak jak Ty, ma silne poczucie własnej godności.

§  Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

§  Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru w miarę możliwości jak najczęściej.

§  Jeżeli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu, dziecko i tak wie kiedy popełniasz błędy.

§  Nigdy nie mów źle o dziecku, w szczególności w obecności  innych osób.

§  Nie mów "zrobisz to, bo ja tak chcę" -  jeżeli musisz czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.

§  Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić  "z  góry swego autorytetu".

§  Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny. I nie musisz być w zgodzie z innym dorosłym przeciwko dziecku, jeżeli wiesz, że on nie miał racji.

§  Gdy nie wiesz,  jak postąpić, pomyśl, jak Ty poczułbyś się, będąc dzieckiem .

§  Staraj się być czasem adwokatem własnego dziecka .

 

Na podstawie: E. CYZ :Dziecko i jego prawa, ( 1992)

   
         
„ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ”

W związku z trwającym sezonem zachorowań na grypę w Polsce, zalecamy zapoznać się z informacjami dotyczącymi profilaktyki zachorowań na grypę.

DLACZEGO GRYPA JEST GROŹNA?

FAKTY I MITY NA TEMAT GRYPY

ZAPOBIEGANIE GRYPIE

Więcej informacji o grypie w zakładce aktualności kliknij

PATENT NA BEZPIECZNE FERIE

   

NIE BĄDŹ TABLETOWYM RODZICEM!

Warto wiedzieć http://mamatatatablet.pl/        

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmików edukacyjnych na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. TUTAJ kliknij

   

   

POZNAJ ZASADY BEZPIECZNEGO INTERNETU

   

   

I TY MOŻESZ WALCZYĆ ZE SMOGIEM - ULOTKI PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW KLAS IV-VI

   

   
Zapraszamy do zapoznania się z treścią ulotek przygotowanych na zajęciach komputerowych i informatyce przez uczniów klas IV-VI.    

Ulotka nr 1   Ulotka nr 2   Ulotka nr 3   Ulotka nr 4   Ulotka nr 5  

Ulotka nr 6  Ulotka nr 7   Ulotka nr 8   Ulotka nr 9   Ulotka nr 10 

Ulotka nr 11  Ulotka nr 12   Ulotka nr 13  Ulotka nr 14  Ulotka nr 15 

Ulotka nr 16  

   

 

   

Informacje kontaktowe

   

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W MŁODOJEWIE

Młodojewo 92    62 - 400 Słupca

Adres e-mail:        mlodojewo@o2.pl 

Adres sieci Web   www.zspmlodojewo.pl

Telefon  (063) 275 71 22

lub kom.   691 807 779   

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Strona główna ] KONTAKT ] AKTUALNOSCI ] [ DLA RODZICÓW ] NASZA JUBILATKA ] SŁUPCA STAWIA NA EKSPERYMENT ] INFORMACJE ] NASZ PATRON ] UCZNIOWIE ] KLASY  I - VI ] NAUCZYCIELE ] PUBLIKACJE N-LI ] NAUKA W SZKOLE ] O NASZEJ SZKOLE ] MAŁE GRANTY ] SZKOŁA BEZ PRZEMOCY ] DBAM O ZDROWIE ] ŚNIADANIE DAJE MOC ] OWOCE W SZKOLE ] SZKOŁA W RUCHU ] TRZYMAJ FORMĘ! ] WOLNOŚĆ ODDECHU ] eTwinning PROJEKT ] NAPISZ DO NAS ] DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ]