Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Nasze sukcesy
Sprawdziany, egzaminy

Już od dwóch lat uczniowie kończący VI klasę przystępują w kwietniu do sprawdzianu zewnętrznego. W roku 2002 35% uczniów miało średni wynik powyżej 30 punktów na 40 możliwych do uzyskania, a w ubiegłym roku szkolnym 40% uczniów mogło pochwalić się takim wynikiem. Średni wynik szkoły zarówno z pierwszego jak i z drugiego sprawdzianu był zbieżny ze średnim wynikiem gminy, powiatu, województwa i okręgu.

Losy absolwentów

Nasi uczniowie kontynuują naukę w oddalonym o 4 km gimnazjum. Interesujemy się losem naszych absolwentów. Zasięgamy informacji na temat ich postępów w nauce i zachowaniu. Dyrekcje obu szkół współpracują ze sobą w tym zakresie. Wnioski z niej płynące wykorzystujemy do pracy. Nasi uczniowie nie sprawiają problemów wychowawczych. Osiągają dobre wyniki w nauce, biorą udział w konkursach, zawodach sportowych, chętnie pracują na rzecz szkoły. Wielu z nich uzyskało dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego

Laureaci

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach, odbywających się na terenie gminy i powiatu. Do osiągnięć zaliczamy:
I miejsce w Gminnym konkursie matematycznym
Wyróżnienie w Powiatowym konkursie na szopkę bożonarodzeniową i na list do Św. Mikołaja
Nagroda Wójta Gminy Słupca w konkursie plastycznym
II miejsce w Gminnym konkursie ekologicznym
Nominację do Powiatowego konkursu plastycznego


Sukcesy sportowe

Sport jest pasją wielu uczniów naszej szkoły. Najbardziej popularną dyscypliną jest piłka nożna. Możemy pochwalić się następującymi sukcesami:
I miejsce w kategorii klas IV w rozgrywkach w piłkę nożną z okazji Dnia Piłkarza
II miejsce w Gminnych zawodach w unihokeja w kategorii dziewcząt
III miejsce w Gminnych zawodach w unihokeja w kategorii chłopców
III miejsce w Międzyszkolnym turnieju piłki nożnej
II miejsce w Mistrzostwach gminy w piłkę nożną


Osiągnięcia nauczycieli

Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno- wychowawczej nauczyciele otrzymują Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora. Co roku uczniowie wybierają Nauczyciela Roku. Obecnie tytuł ten przypadł nauczycielce nauczania zintegrowanego pani Annie Andrzejewskiej. Za przygotowanie uczniów do konkursów i za ich organizację nauczyciele otrzymują podziękowania.