Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Przewodnik po szkole


Szkoła Podstawowa w Młodojewie ma 50 lat. 16 X 2000 roku społeczność szkolna i lokalna przeżyła niecodzienną uroczystość- nadanie szkole sztandaru i imienia Jana Pawła II. Wielu uważało, że mając takiego patrona, szkoła przyjmie charakter szkoły katolickiej. Możemy stwierdzić, że ich obawy były nieuzasadnione. Uczymy dzieci tolerancji w stosunku do ludzi innego wyznania. Do szkoły uczęszczają Świadkowie Jehowy, czują się u nas bardzo dobrze. Staramy się uczniom przekazać wartości, które dzisiaj zatracają swoje znaczenie: uczciwość, odpowiedzialność, poczucie obowiązku, sprawiedliwość, poczucie partiotyzmu. Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku i rodzicowi. Wszystko, co robimy, służy polepszaniu warunków nauki i podwyższaniu poziomu nauczania. Udało nam się włączyć w życie szkoły rodziców. Dzięki ich zaangażowaniu wyremontowano świetlicę a szkoła wzbogaciła się o komputery, sprzęt nagłaśniajacy. Miła atmosfera, panująca w szkołe, sprzyja dobrej pracy.