Szkoła z klasą  |  Organizatorzy  |  Nauczyciel z klasą  |  Akademia  |  Znajdź szkołę  |  Projekty!  |  Logowanie  |  Gazetki  |  Procent!  |

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Młodojewie
Zadanie 4

Szef zespołu zadaniowego: Aleksandra Kuraszyk - nauczyciel nauczania zintegrowanego
Członkowie zespołu zadaniowego: Anna Boderek - nauczyciel przyrody, Krystyna Gorzelańczyk - nauczyciel katecheta, Beata Górska - nauczyciel języka polskiego, Iwona Perlińska - matka ucznia klasy III, Wioletta Kukulska - matka ucznia klasy III, Daria Pawlak - uczennica klasy VI


ZASADA 4 Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości

Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.


Szkoła rozwija społecznie, uwrażliwia, uczy współpracy, działania na rzecz innych i dla dobra wspólnego.

Zadanie 4 C: Praca dla innych

1. Kto pracował nad zadaniem?

Aleksandra Kuraszyk-szef zespołu zadaniowego, nauczyciel nauczania zintegrowanego.
Członkowie zespołu zadaniowego:
Anna Boderek - nauczyciel przyrody
Beata Górska - nauczyciel j. polskiego
Krystyna Gorzelańczyk - nauczyciel religii
Marek Kuraszyk - rodzic
Jakub Kuraszyk - uczeń kl.V
Robert Działak - uczeń kl.VI
Sylwia Kleczewska - uczennica kl. VI
Monika Kamińska - uczennica kl. VI
W realizację zadania aktywnie włączyła się klasa II z wychowawcą A. Kuraszyk.
Sprawozdanie przygotowała Aleksandra Kuraszyk.

2. Kto potrzebuje naszej pomocy? Jak moglibyśmy pomóc?

2.1. Lista potrzeb 1

Klasa II - nauczyciel A. Kuraszyk
- przygotowanie paczek świątecznych
- czytanie bajek dla przedszkolaków
- wykonanie karmników i dokarmianie ptaków
- pomoc koleżance i koledze w nauce
- dzielenie się śniadaniem
- pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym w przechodzeniu przez jezdnię
- zbiórka zabawek dla przedszkolaków
- pomoc rodzicom i dziadkom w drobnych pracach domowych


2.2. Lista potrzeb 2

Klasa VI - nauczyciel B. Górska
Klasa IV - nauczyciel A.Boderek
- włączanie się w akcje ogólnopolskie np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja -Wszystko dla Dziecka
- sprawianie radości innym poprzez wykonanie i dostarczenie kartek z życzeniami osobom starszym i samotnym
- kultywowanie tradycji świątecznych w środowisku - jasełka, kiermasz ozdób świątecznych
- wspieranie instytucji charytatywnych
- niesienie pomocy ludziom, którzy stracili swój dobytek np. w powodzi, w pożarze
- wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych - nawiązanie kontaktu z Warsztatami Terapii Zajęciowej, z Domem Pomocy Społecznej, Jadłodajnią Brata Alberta

3. Co nasi uczniowie zrobili dla innych?

3.1. Działanie prospołeczne 1

Celem akcji ,,Sprawmy radość innym" było przygotowanie świątecznych paczek dla dzieci z osieroconych rodzin. Akcję tę prowadziła klasa II z wychowawczynią A. Kuraszyk i rodzicami. Podzielono klasę na 4 zespoły i przydzielono zadania do wykonania:
I zespół opracował plakat informujący o zbiórce żywności, który wywieszono w szkole i w pobliskich sklepach spożywczo-przemysłowych,
II zespół przygotował kolorowe , świąteczne kartony,
III zespół był odpowiedzialny za przyniesienie kartonów ze sklepów,
IV zespół rozdzielał i pakował żywność w reklamówki pod nadzorem rodzica i wychowawczyni klasy II.
Uczniowie klasy II nawiązali współpracę z księdzem proboszczem naszej parafii , który poinformował podczas niedzielnych nabożeństw mieszkańców środowiska o podjętym zadaniu przez uczniów i zachęcił wszystkich do włączenia się. Kolorowe, ozdobne kartony umieszczono w 2 sklepach spożywczo-przemysłowych znajdujących się w naszej miejscowości. Do kartonów mieszkańcy mogli wkładać różne produkty żywnościowe, słodycze i owoce. Zbiórka trwała około 2 tygodni. Przed świętami Bożego Narodzenia ze zebranych produktów przygotowano paczki. Uczeń klasy VI, Michał, przebrany za Św. Mikołaja wraz z nauczycielem i rodzicem rozwiózł paczki. Do paczek dołączono wykonane przez uczniów kartki świąteczne z życzeniami.Zgodnie z przewidywaniami uczniowie chętnie zaangażowali się w prowadzoną akcję. Obdarowani byli wdzięczni za sprawioną im niespodziankę i podziękowali za okazaną pomoc. Trzeba jednak przyznać, że organizatorzy liczyli na większe zainteresowanie społeczeństwa. 29 grudnia 2003 r. w lokalnej "Gazecie Słupeckiej" ukazał się artykuł - podziękowanie wszystkim ofiarodawcom na rzecz akcji ,,Sprawmy radość innym".

3.2. Działanie prospołeczne 2

,,Po raz pierwszy w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy".
Akcję tę prowadził Samorząd Uczniowski z udziałem nauczycieli B. Górskiej i A. Kuraszyk. Uczniowie naszej szkoły postanowili w tym roku zagrać razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na korytarzu szkolnym zawieszono plakat informujący uczniów o radosnym dniu niesienia pomocy, jakim był 11 stycznia 2004 r. Społeczność lokalną poinformował ksiądz proboszcz podczas mszy niedzielnej. Nawiązano współpracę z Domem Kultury w Słupcy.Zbiórkę pieniędzy na terenie szkoły i parafii prowadzili uczniowie z Samorządu Uczniowskiego : Jakub z klasy V, Monika z klasy VI, Sylwia z klasy VI, Robert z klasy VI. Ogłosili oni zbiórkę już w dwa dni poprzedzające wielki finał. W ten sposób mogli wrzucić grosik do puszki wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły. W niedzielę 11 stycznia wolontariusze kwestowali przed kościołem. Tam na mszę tłumnie zmierzali wierni z całej parafii Młodojewo. To dzięki ich hojności uczniom udało się zebrać ponad 900 zł. Informację o efektach zbiórki opublikowano w gazetce szkolnej ,,Kleksik" i w lokalnej "Gazecie Słupeckiej". Następnego dnia po wielkim finale, w szkole odbył się apel, na którym podziękowano wolontariuszom za ofiarną pracę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

4. Jak wspieramy organizacje?

Na terenie szkoły działa ,,Akcja Katolicka". Opiekunem organizacji jest ksiądz proboszcz Karol Brud. Jej celem jest wspieranie duchowe i materialne ludzi potrzebujących pomocy. Do organizacji należą nasi uczniowie, uczniowie sąsiedniego gimnazjum i mieszkańcy Młodojewa. Akcja Katolicka przygotowuje różne uroczystości dla mieszkańców wsi i całej parafii. Akcja Katolicka pod nadzorem nauczyciela religii, pani Krystyny Gorzelańczyk przygotawała jasełka, opłatek wigilijny dla ministrantów, ludzi starszych, samotnych i członków Scholi. Ze zgromadzonych pieniędzy, ze sprzedaży kartek świątecznych , świec wigilijnych dofinansowuje się wycieczki, festyny sportowo-rekreacyjne. Członkowie Akcji Katolickiej przed świętami odwiedzają ludzi starszych i samotnych. Szkoła udostępnia pomieszczenia do organizacji spotkań, przygotowuje wspólnie różne uroczystości. Szkoła współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dyrektor szkoły, wychowawcy klas utrzymują stały kontakt z GOPS-em i Komisją Alkoholową. Zgłaszają osoby, uczniów potrzebujących pomocy. Duży procent dzieci korzysta z nieodpłatnego dożywiania refundowanego przez GOPS. Od dwóch lat uczniowie rozpoczynający naukę w I- klasie otrzymują ,,Wyprawki dla pierwszoklasisty", w skład których wchodzą podręczniki, przybory szkolne i strój gimnastyczny. Realizujemy program profilaktyczny ,,Nie papierosom, alkoholowi i narkotykom", poprzez konkursy, prelekcje, spotkania z policjantem.

5. Jak to widzą uczniowie?

Wypowiedzi uczniów:

Jakub klasa V - "Jestem szczęśliwy, gdy pomagam innym. Jest to pomoc koleżeńska. W naszej szkole są osoby , które mają problemy w nauce. Po zajęciach lekcyjnych, na świetlicy staram się tłumaczyć zadania z j .angielskiego, matematyki. Cieszę się, że koledzy mogą otrzymać pozytywne oceny."

Sylwia klasa VI - "Jestem osobą wrażliwą na sprawy drugiego człowieka. Chętnie pomagam i chciałabym, aby wszyscy uczniowie naszej szkoły nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Odwiedzam starszą panią, której robię zakupy, pomagam w sprzątaniu mieszkania. Biorę udział w akcjach charytatywnych."

Monika Klasa II - "Ja lubię pomagać rodzicom w drobnych pracach domowych. Opiekuję się młodszym bratem. Pomagam pani w klasie wykonać gazetkę klasową. Dokarmiam ptaki. Bardzo lubię czytać bajki dla przedszkolaków. Zamieniam się wtedy w rolę nauczycielki."


6. W jakiej fazie realizacji zadania jesteśmy, co planujemy?

Uczniowie mają wiele okazji do pomagania ludziom, słabszym, potrzebującym pomocy. Człowiek przyszłości, to człowiek, który musi umieć żyć nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Tego zadania "Praca dla innych" nie da się zakończyć. Działania szkoły w tym kierunku mają głęboki sens i warto je kontynuować. Pomoc dla innych to jedno z zadań zawartych w programie wychowawczym naszej szkoły. Uczy wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka, niesienia bezinteresownej pomocy, szacunku dla ludzi starszych, samotnych, osób niepełnosprawnych. Ludzi potrzebujących pomocy jest dużo i będzie jeszcze więcej, dlatego nie możemy być obojętni na los drugiego człowieka. Będziemy brać udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, w zbiórce żywności przed świętami, w organizowaniu uroczystości, w pomocy koleżeńskiej, będziemy doskonalić głośne czytanie poprzez rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków. Naszym zadaniem będzie poszukiwanie nowych, ciekawszych pomysłów i rozwiązań. Postaramy się, aby w naszej szkole działał Klub Wolontariuszy, który będzie miał za zadanie wspierać wszystkich potrzebujących, nie tylko w okresie przystąpienia do akcji "Szkoły z klasą".

7. W jakim stopniu udało nam się zaangażować uczniów i rodziców w realizację zadania?

Uczniowie naszej szkoły i rodzice bardzo chętnie włączyli się w działania na rzecz innych. Klasa I przygotowała część artystyczną z okazji "Dnia Babci i Dziadka", aby okazać szacunek i sprawić radość swoim dziadkom. Mamy upiekły przepyszne ciasteczka. Klasa II i III pamiętała również o dokarmianiu ptaków. Tatusiowie pomogli w zrobieniu karmników. Uczniowie klasy II jeden raz w tygodniu, w środę odwiedzają dzieci z przedszkola i czytają im bajki. Przed świętami Bożego Narodzenia uczniowie zorganizowali zbiórkę zabawek dla najmłodszych z oddziału przedszkolnego. Klasa IV i VI przygotowały dla środowiska jasełka. Uczniowie kl. IV wykonali kartki świąteczne. Uczniowie i rodzice pomogli przeprowadzić akcję "Sprawmy radość innym", oraz wspierali pomocą finansową WOŚP. Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali spotkanie wigilijne. Rada Rodziców zorganizowała dochodową zabawę karnawałową. Z dochodu zakupiono paczki dla wszystkich uczniów, dofinansowano wycieczkę klasie VI.

8. Czego się nauczyliśmy?

Działalność społeczna jest głównym orężem pracy wychowawczej. Mały człowiek jest szczególnie podatny na wpływy, gdyż ma mało doświadczeń społecznych, zarówno tak dobrych jak i złych. Jeśli postaramy się, by z pracą pożyteczną służącą społecznemu dobru wiązały się dobre doświadczenia i miłe przeżycia - dziecko, być może na trwałe "zarazi się" chęcią niesienia pomocy innym. Nasi uczniowie pomagają i wspierają ludzi potrzebujących. Nie są obojętni wobec tych, którzy oczekują od nich pomocy. Podczas naszych działań związanych z realizacją zadania "Praca dla innych" doszliśmy do wniosku, że takie działania są potrzebne i powinny być realizowane przez cały czas. Pamiętajmy: dobro, szczęście i radość jednego człowieka zależy od dobra, szczęścia i radości innych ludzi.