50 - LECIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

NASZA JUBILATKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ W RODZINIE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II


Pierwszą szkoła, z którą nawiązaliśmy współpracę była Szkoła Podstawowa w Wysokiem (gmina Kramsk). Wspólnie spędziliśmy nasz pierwszy Dzień Patrona. Uczniowie rodzice i pracownicy obu szkół spotkali się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Uczestniczyliśmy we mszy odprawianej przez naszych proboszczów i księży z Lichenia.

Podczas tego spotkania dowiedziałam się o Rodzinie Szkół im. Jana Pawła II. Wyraziłam chęć przynależności mojej szkoły do niej. W marcu 2002 roku otrzymałam zaproszenie na jubileuszowy X zjazd do Myślenic. Potwierdziliśmy swoje uczestnictwo. Od tego czasu systematycznie bierzemy udział w tych spotkaniach. Dzięki nim poznajemy specyfikę pracy innych szkół, wymieniamy się doświadczeniami, ustalamy wytyczne do programów wychowawczych, przedstawiamy WSO, a szczególnie dużo miejsca poświęcono ocenia zachowania,  dyskutujemy nad zjawiskiem agresji wśród uczniów, wymieniamy się osiągnięciami na tym polu działania.


Szkoła jest dla wszystkich - nauczycieli i uczniów - wspólnotą, rodziną wychowawczą, w której każdy młody człowiek spotyka się z szacunkiem niezależnie od swoich zdolności i możliwości intelektualnych, jako że nie można ich uważać za jedyne bogactwo osoby. Jest to podstawowy warunek rozwoju indywidualnego talentów każdego ucznia. Pierwszoplanowa misja szkoły (...) polega bowiem na wychowaniu mężczyzn i kobiet, którzy w przyszłości będą umieli oddać swoje najlepsze zdolności dla dobra społeczeństwa i Kościoła. (...) Ośrodki oświatowe nie powinny nigdy tracić z oczu tego z szczególnego zadania, jakie mają wypełniać. Nauczyciele i wychowawcy mają nie tylko zapewnić uczniom wysokiej jakości wykształcenie, ale winni też wpajać im wartości moralne i duchowe o fundamentalnym znaczeniu w życiu każdego człowieka, a także być świadkami Chrystusa jako źródła i centrum wszelkiego życia. Niech starają się zawsze "uzasadniać nadzieję, która w nich jest" (por. 1P 3,15). Kształtowaniu umysłu musi koniecznie towarzyszyć formacja sumienia i rozwój życia moralnego poprzez praktykę cnót, a także wdrażanie do życia społecznego i otwieranie na sprawy całego świata.. Takie integralne wychowanie jest nieodzowną drogą rozwoju i postępu jednostek, narodów, drogą solidarności i braterskiego zrozumienia, drogą Chrystusa i Kościoła.”

                                                                                                                                   Jan Paweł II


Zjazdy Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbywały się:

Pierwszą szkoła, z którą nawiązaliśmy współpracę była Szkoła Podstawowa w Wysokiem (gmina Kramsk). Wspólnie spędziliśmy nasz pierwszy Dzień Patrona. Uczniowie rodzice i pracownicy obu szkół spotkali się w Sanktuarium Maryjnym w Licheniu. Uczestniczyliśmy we mszy odprawianej przez naszych proboszczów i księży z Lichenia.

19 - 20. 04. 2002 – Myślenice

 

8 - 9. 11. 2002 –  Klimkówka    

 

23 – 24. 05. 2003 – Nowy Sącz

 

27. 09. 2003 – Działdowo

 

4 - 6. 06. 2004  – Oleszyce

 

15 - 16. 10. 2004 – Licheń i Wysokie

 

7 – 8. 01. 2005    Radom

 

11 – 10. 06. 2005 – Paprotnia i Niepokalanów

 

25 – 26. 05. 2007    Ulanów

 
23 – 24. 05. 2008    Lubień
 

W ramach działalności Rodziny Szkół

braliśmy udział w pielgrzymce do Częstochowy

       

 

 

 

 

Uczniowie ze sztandarem uczestniczyli w maju 2002 roku w obchodach   82  rocznicy urodzin Ojca Świętego. Na wadowickim rynku tworzyliśmy Żywy Portret Papieża.

 

 

               
 
 Archidjecezjalne Zjazdy Szkół im. Jana Pawła II