50 - LECIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

 

 

 

NASZA JUBILATKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ   IM. JANA PAWŁA II W MŁODOJEWIE


         Dokładne początki szkolnictwa w Młodojewie są trudne do ustalenia. Pierwsze informacje pisane pochodzą z 1885 r. i dotyczą przykościelnej szkoły powszechnej (Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego). Nie jest to jednak informacja o początkach szkolnictwa w Młodojewie.

Prawdopodobnie szkoła ta istniała do 1914 r. Kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 roku, zostają otwarte polskie szkoły publiczne. Nie mamy informacji o powstaniu takiej szkoły w Młodojewie. Należy przypuszczać (na podstawie informacji ustnych), że istnieje już taka placówka w roku szkolnym 1919/20.

Pierwszym budynkiem szkolnym był dom Piotrowskich. Nie znamy liczby uczniów oraz ilości klas w tej placówce. Następne informacje, jakie można uznać za wiarygodne mówią nam o lokalizacji Szkoły Publicznej w latach 1926-1939.   Mieściła się ona w budynku obecnie zamieszkanym przez pp. Błaszczyńskich i Tucholskich i liczyła trzy klasy . 

    

           

W szkole tej mieściło się również mieszkanie dla nauczyciela. Z tych lat znamy tylko nazwiska kilku nauczycieli, są to panie Górna i Kominko (imiona nieznane). Po drugiej wojnie światowej szkoła wznawia  działalność w swojej dotychczasowej siedzibie. Zostaje ona powiększona o dwie klasy (IV i V), które jednak nie uczą się w budynku szkolnym, lecz w zaadaptowanych pomieszczeniach po pałacowych (przy obecnym parku w Młodojewie). Natomiast klasy VI i VII uczęszczały do szkoły w Koszutach. W „starej” szkole uczyli między innymi p. Furmaniak (imię nieznane), Krystyna Pyżycka i Wiesław Półrul. Oprócz szkoły w Młodojewie istnieją kilkuklasowe szkoły w Korwinie, w Marcewie, Marcewku i Piotrowicach. Szkoły te pracowały do momentu otwarcia nowej szkoły w Młodojewie z wyjątkiem Marcewka (uległa likwidacji 1962 roku).


Nowa Szkoła Podstawowa w Młodojewie zostaje oddana do użytku 22 lipca 1955 roku. Zanim rozpoczęto budowę szkoły 18 lipca 1953 roku  powstaje Społeczny Komitet Budowy Szkoły. Komitet powołany był do gromadzenia środków społecznych i wspierania władz w wyposażaniu nowej szkoły oraz jej budowy. Sporo osób społecznie przepracowało przy budowie wiele godzin, dawało również środki pieniężne (niestety, nie zachowała się żadna dokumentacja).

Nowa szkoła liczyła siedem oddziałów, do których uczęszczało 143 uczniów. Pierwszymi nauczycielami byli:

Leopold Polski – kierownik szkoły (fot.) Mieczysław Keller, Zdzisław Szwat, Stanisława Wiśniewska. Do obwodu szkoły od 1955r do dzisiaj należą wsie: Młodojewo, Korwin, Piotrowice, Józefowo, Marcewo, Michałowo, Meszna, Jaworowo i Marcewek. Od początku istnienia nowej szkoły na jej terenie działało wiele organizacji społecznych i młodzieżowych. Do najstarszych można zaliczyć: Drużynę Harcerską (1957-1991), sklepik uczniowski (1958-1990, 1999-do dzisiaj), Szkolna Kasa Oszczędności (1958 do dzisiaj), Liga Ochrony Przyrody (1959-1993), Szkolny Klub Sportowy (1960 do dzisiaj), Polski Czerwony Krzyż (1961-1994), Samorząd Szkolny (1967-do dzisiaj).

Od 1992 r. ukazuje się szkolna gazetka “Ósemka” i “Samosia” obecnie „Kleksik” w całości redagowane przez uczniów.

 Oprócz sukcesów i radości szkoła od początku boryka się z wieloma trudnościami. Już w pierwszych dniach nauki wyliczono wiele poważnych wad i usterek. Należą do nich: zarysowane mury, wykruszające się fundamenty, niedrożne piece, przeciekający dach i źle wykonana stolarka.

Niektóre wymienione problemy niestety istnieją do dzisiaj (wadliwa stolarka i zły stan murów i fundamentów).

W 1966 roku szkoła powiększyła się o nową klasę -VIII, a 1978 o tzw. klasę zerową. Istotne zmiany w stanie technicznym szkoły i jej otoczeniu zachodzą od 1991 r.: wybudowanie nowej kuchni, kotłowni, założenie centralnego ogrzewania i wymiana instalacji elektrycznej. 1992 rok to początek prac nad boiskiem sportowym, które powstało na miejscu sadu i pola uprawnego. W 1994 roku zostaje wymieniony dach, a w 1995 pobudowane ubikacje w budynkach szkoły.


W 1999 roku wchodzi w życie reforma oświaty. Nauka w szkole zostaje podzielona na cztery etapy kształcenia: I etap – edukacja wczesnoszkolna, II etap – edukacja podstawowa,  III etap – edukacja gimnazjalna, IV etap – edukacja ponadgimnazjalna.

Od tego roku dzieci i młodzież uczęszczają do w szkół  podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 

 

        Nasza szkoła widok obecnie.

  


Uczniowie naszej szkoły mieli wiele osiągnięć i sukcesów na terenie gminy powiatu i województwa.

Do najważniejszych można zaliczyć:

    

 

ROK

 

OSIĄGNIĘCIA

 

1979 -

      

II miejsce w woj. w piłce ręcznej dziewcząt          (opiekun Marian Małolepszy)

1979 -

IV miejsce w woj. w piłce ręcznej chłopców       (opiekun Marian Małolepszy)

1980 -

III miejsce w woj. w lidze wojewódzkiej w piłce ręcznej dziewcząt (opiekun Marian Małolepszy)

1983 -

II miejsce na Olimpiadzie Wojewódzkiej  Języka Polskiego (opiekun mgr Maria Jagodzińska)

1985 -

IV miejsce w woj. w piłce ręcznej dziewcząt        (opiekun mgr Małgorzata Górecka)

1986 -

III miejsce na Olimpiadzie Wojewódzkiej  Języka Rosyjskiego (opiekun Janina Zegarlińska)

1989 -

I miejsce dziewcząt w konkursie „Sprawni jak żołnierze” (opiekunowie mgr Dariusz Frydrychowicz i mgr Józef Sikorski)

IV miejsce chłopców w województwie w konkursie „Sprawni jak żołnierze” (opiekunowie mgr Dariusz Frydrychowicz i mgr Józef Sikorski)

1995 -

III miejsce w woj. w konkursie   „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”      (opiekun mgr Józef Sikorski)

1997 -

 

 

 

IV miejsce w konkursie BRD - etap rejonowy

(opiekun mgr Urszula Tucholska)

 V miejsce - etap rejonowy - rozgrywki w  piłkę ręczną dziewcząt (opiekun mgr Danuta Samul)

VI miejsce w woj. w Turnieju Wiedzy Pożarniczej

(opiekun mgr Urszula Tucholska)

1998 -

 

VII miejsce w woj. w indywidualnych biegach przełajowych (opiekun mgr Danuta Samul)                                                             

1999 -

 

 

I miejsce  w kategorii klas VIII - V Bieg Niepodległościowy

II miejsce - Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Słupcy

IV miejsce - etap rejonowy - konkurs biologiczny

2000 -

 

 

II miejsce w kategorii kl. III - IV                             w Turnieju w piłkę nożną z okazji Dnia Piłkarza     (opiekun Krzysztof Sobczak)

III miejsce - etap powiatowy - Turniej w Unihokeja

(opiekun Krzysztof Sobczak)

2001 -

 

 

 

VI miejsce - etap rejonowy - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

(opiekun mgr Wiesława Walerczyk)

II miejsce - etap miejsko - gminny  w Turnieju Wiedzy Pożarniczej (opiekun mgr Urszula Tucholska)

II miejsce (dziewczęta) w gminnych rozgrywkach tenisa stołowego (opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

III miejsce (dziewczęta) w gminnym noworocznym turnieju halowej piłki nożnej                       (opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

II miejsce w gminnych rozgrywkach w piłkę nożną

(opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

II miejsce w gminnym turnieju w piłkę nożną         (opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

III miejsce w selektywnej zbiórce odpadów wtórnych

 2002 -

 

 

 

 

 

 III miejsce - etap powiatowy - Zawody w unihokeja dziewcząt (opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

IV miejsce - etap powiatowy - Zawody w unihokeja chłopców (opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

II miejsce - etap powiatowy - Turniej Wiedzy Pożarniczej (opiekun Urszula Tucholska)

V miejsce  - etap rejonowy - Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

(opiekun mgr Wiesława Walerczyk)

III miejsce w sztafetowych biegach przełajowych szkół podstawowych(opiekun mgr Krzysztof Sobczak)

2003 -

 

 

 III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej(opiekun Krzysztof Sobczak)

I miejsce - etap gminny - Konkurs Mistrz Matematyki w Gminie (opiekun mgr Wiesława Walerczyk)

I i III miejsce - etap gminny Konkurs Ekologiczny (opiekun mgr Anna Boderek)

2004 -

 

 

 II miejsce - etap gminny Konkurs Ekologiczny (opiekun mgr Anna Boderek)

II miejsce - etap gminny - Konkurs Mistrz Matematyki   w Gminie (opiekun mgr Wiesława Walerczyk)

2005 -

 

I miejsce - etap gminny - Konkurs Mistrz Matematyki       w Gminie (opiekun mgr Wiesława Walerczyk)                           

 

III miejsce - etap gminny Konkurs Ekologiczny

(opiekun mgr Anna Boderek)