50 - LECIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

 

NASZA JUBILATKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 - LECIE SZKOŁY


16 października 1995 roku Szkoła Podstawowa W Młodojewie obchodziła swój jubileusz 40 - lecia. Uroczystość połączono z Dniem Edukacji Narodowej. Stała się ona okazją do spotkania po latach. Zostali na nią zaproszeni byli dyrektorzy, pracownicy i goście. Wszystkich powitała ówczesna Pani dyrektor szkoły Małgorzata Górecka. Na tę okoliczność Pan Józef Sikorski opracował historię Młodojewa i szkoły. Została ona zamieszczona w I tomie kroniki. Montaż słowno – muzyczny przygotowany przez Mirosławę Wędzinę i Dariusza Frydrychowicza oglądali pracownicy Kuratorium Oświaty wraz z wizytatorem i dyrektorem delegatury słupeckiej Panią Marią Smuszkiewicz, wójt gminy Słupca Błażej Berdziński, ks. proboszcz Stanisław Drążczak, pracownicy, rodzice i absolwenci.

 

 

 

NADANIE IMIENIA I SZTANDARU POŁĄCZONE Z OBCHODAMI 40 - LECIA SZKOŁY

O nadaniu szkole imienia rozmawiano już podczas obchodów 40 – lecia. Padło wtedy nazwisko pierwszego dyrektora szkoły – Leopolda Polskiego. Długo zastanawiano się i dopiero w 1999 roku społeczność szkolna i lokalna jednogłośnie zadecydowała, że szkoła powinna nosić imię. Staje się ono dla szkoły symbolem, który ją wyróżnia i nadaje charakter pracy wychowawczej. Sondaż przeprowadzony wśród uczniów pomógł sporządzić listę kandydatów na patrona. Znaleźli się na niej: Adam Mickiewicz, Leopold Polski, Maria Konopnicka, Janusz Korczak, Jan Brzechwa i Jan Paweł II. Zwyciężyła kandydatura Jana Pawła II. Uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru została poprzedzona roczną pracą. Odbywały się konkursy o Papieżu, wycieczka do Wadowic. Nadszedł wreszcie 16 października 2000 roku. W uroczystości nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru brali udział: biskup Roman Andrzejewski, wójt gminy Słupca Błażej Berdziński, wizytator Kuratorium Oświaty Irena Muszyńska, proboszczowie sąsiednich parafii, poczty sztandarowe straży pożarnych, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie.

 

 

 

 

 

                          

 

 


OBCHODY 50 -LECIA SZKOŁY W OBIEKTYWIE

17 października 2005 roku Szkoła Podstawowa w Młodojewie obchodziła  jubileusz 50 - lecia. W tym roku przypada  5 - rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II i sztandaru. Uroczystość połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Stała się ona okazją do spotkania po latach. Zostali na nią zaproszeni byli dyrektorzy, pracownicy i goście.