50 - LECIE Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Młodojewie

 

 

NASZA JUBILATKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Archidjecezjalne Zjazdy Szkół im. Jana Pawła II
I zjazd  2009 II zjazd 2010 III zjazd 2011 IV zjazd 2012
V zjazd 2013 VI zjazd 2014 VII zjazd 2015 VIII zjazd 2016
IX zjazd 2017 X zjazd 2018 XI zjazd 2019 XII zjazd 2022
I  Zjazd w Żydowie

2 czerwca 2009 uczestniczyliśmy w  I Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II w Żydowie. I Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II rozpoczął się Mszą Św., której przewodniczył ks. Biskup Wojciech Polak. Kościół w Żydowie zgromadził poczty sztandarowe z 19 szkół. Po Mszy Św. delegacje z pocztami sztandarowymi, zaproszeni goście i uczniowie wzięli udział w uroczystym przemarszu ulicami Żydowa. W dalszej części uroczystości wystąpiła młodzież z montażem słowno – muzycznym poświęconym Papieżowi. Zebrani mogli też podziwiać prace nagrodzone w konkursie literackim i multimedialnym. Istotnym punktem programu były żywe i pełne wzruszeń wspomnienia o papieskiej pielgrzymce sprzed 30 lat ks. prof. Jerzego Stefańskiego – ceremoniarza papieskiego podczas pielgrzymek Ojca Świętego do ojczyzny, a także mieszkańca Żydowa – Stefana Szymkowiaka. Całość uświetniła ekspozycja zdjęć z papieskiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. jak również wystawa prac uczniowskich prezentujących swojego Patrona. W oparciu o myśl przewodnią zjazdu - „U źródeł Ojczyzny i Kościoła z Janem Pawłem II” - zaproponowano uczestnikom szereg działań dających możliwość jak najpełniejszego zaprezentowania się w tematyce poświęconej patronowi szkoły. Uczniowie szkół noszących imię Papieża – Polaka mogli spróbować swoich sił w konkursie literackim, plastycznym i multimedialnym. Szkoły miały też okazję pochwalić się swoimi działaniami wokół patrona w opracowanej przez siebie gazetce.

 

II  Zjazd w Pyzdrach

22 kwietnia 2010 uczestniczyliśmy w II Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II  w Pyzdrach. W zlocie uczestniczył bp Wojciech Polak oraz uczniowie 13 szkół, mających za patrona Jana Pawła II. Gnieźnieński biskup pomocniczy przewodniczył Mszy św. sprawowanej na rozpoczęcie zjazdu w miejscowej hali widowiskowo-sportowej. Po Eucharystii wzięliśmy udział w uroczystej gali, podczas której wręczono wyróżnienia wszystkim uczestnikom zorganizowanych wcześniej konkursów o tematyce papieskiej. Odbył się także koncert przygotowany przez gospodarzy zjazdu. Na zakończenie  wspólnie z bp. Wojciechem Polakiem wypuściliśmy w niebo 500 białych i żółtych balonów z wypisanymi na nich wartościami, których nauczał Jan Paweł II. Na ręce gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego złożono także prośbę do abp. Henryka Muszyńskiego o powołanie Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

III  Zjazd w Lipinach

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach była gospodarzem III Zjazdu Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W dniu 29 maja 2011 roku wzięli w nim udział przedstawiciele 17 szkół Archidiecezji Gnieźnieńskiej: Pyzdry, Popowo Kościelne, Żydowo, Wilczyn, Żalinowo, Pruśce, Zasutowo, Orzechowo, Września, Gniezno, Inowrocław, Ujście, Gizałki, Bachorce, Młodojewo, Kościelec oraz szkoła w Lipinach.
Zjazd rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża w Lipinach sprawowana przez Jego Ekscelencję, Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńskiego Prymasa Polski Józefa Kowalczyka. Następnie poczty sztandarowe, zaproszeni goście i uczniowie przy dźwiękach orkiestry przeszli przez wieś do budynku szkoły. Po złożeniu kwiatów pod pamiątkową tablicą przez delegacje szkół i zaproszonych gości, rozpoczęła się część oficjalna. Przybyłych na III Zjazd szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej powitała p.o. dyrektora szkoły pani Justyna Gallas. Następnie w imieniu gości głos zabrali Wielkopolski Wicekurator Oświaty pani Dorota Kinal, burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki oraz byli dyrektorzy szkoły Elżbieta Piętka i Roman Chmara. Dyrektor Justyna Gallas w swoim przemówieniu podkreśliła, że szkoły, które przyjęły imię Jana Pawła II postawiły sobie bardzo trudne zadanie, gdyż jest ono zarówno dużym zaszczytem, jak i wielkim wyzwaniem. Szkoły imienia Jana Pawła II w szczególny sposób przyjmują przesłanie swego patrona i podejmują trudne zadanie realizowania Jego nauk. Podkreśliła również, że znaczącym faktem jest to, ze wszystkie szkoły z archidiecezji Gnieźnieńskiej raz do roku, pomimo dzielących odległości potrafi się ze sobą zjednoczyć i spotkać. Dyrektor wyraziła przekonanie, że jako pokolenie Jana Pawła II , które było świadkiem jego życia, śmierci, a ostatnio beatyfikacji, uczniowie szkół, których jest Patronem, w życiu będą kierować się Jego naukami, będą wypełniać słowa, z którymi zwracał się do nich podczas licznych pielgrzymek do rodzinnego kraju. Szkoły Jego imienia będą dowodem na to, że mimo upływu czasu pamięć o Nim nigdy nie zaginie. Powinni zachować go na zawsze w sercach, bo on tak wiele dla nich zrobił. „Wszystkim zależy na tym, aby patron był dla wzorem, a Jego nauka stanowiła wytyczne działalności szkół. Wszyscy powinni starać się wcielać w życie słowa błogosławionego Jana Pawła II „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.
Uroczystość uświetnił program artystyczny poświęcony patronowi szkoły w wykonaniu uczniów. Wystąpiła również absolwentka szkoły - Ewelina Czerwińska, wokalistka zespołu kameralnego Nowa Gaudia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. zespołu
Z okazji III Archidiecezjalnego Zjazdu Szkół zorganizowane zostały konkursy. Nagrody wraz z panią dyrektor wręczył uczniom Jego Eminencja ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk.

 
IV  Zjazd w Gnieźnie

Dnia 4 kwietnia 2012 roku uroczystą Mszą św. sprawowaną pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Józefa Kowalczyka rozpoczął się w Gnieźnie IV Zjazd Szkół im. Jana Pawła II. W spotkaniu wzięło udział 18 placówek z całej archidiecezji gnieźnieńskiej.
W Eucharystii sprawowanej w gnieźnieńskim kościele pw. bł. Jolenty prócz uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz, gnieźnieńscy parlamentarzyści oraz duchowni. W homilii abp Kowalczyk zachęcał młodzież i pedagogów, by zastanowili się, czym jest dla nich przynależność do szkoły mającej za patrona papieża Polaka?
„Wszyscy tu obecni związani jesteście ze szkołami, noszącymi imię Jana Pawła II. Dlatego też każdy z was postawić sobie powinien pytanie: Czy moja przynależność do takiej właśnie szkoły nie jest tylko fizyczna? Czy szkoła jest dla mnie tylko miejscem pracy, tylko miejscem zdobywania wiedzy? Czy jest we mnie żywe pragnienie, aby coraz intensywniej poznawać i realizować nauczanie błogosławionego Jana Pawła II?” – pytał Prymas.
Podkreślił również, że w procesie wychowywania młodego pokolenia niezwykle ważne jest świadectwo życia i świadectwo wiary.
„Przykład życia wychowawców i rodziców jest konkretnym umocnieniem i zachętą dla wychowanków do trwania w dobrym. Dlatego najpierw wy, nauczyciele i wychowawcy, winniście wsłuchiwać się w głos bł. Jana Pawła II, poprzez który ostatecznie przemawia Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Wy jako pierwsi powinniście na ten głos odpowiadać i wypełniać go w codzienności” – zaznaczył abp Kowalczyk.
Zachęcał również, by „życie w szkołach, których patronem jest bł. Jan Paweł II, wydało konkretny owoc w postaci rozpowszechniania jego nauczania zarówno słowem, jak i świadectwem czynu.”
W zjeździe uczestniczyło 18 placówek z: Inowrocławia, Pyzdr, Ujścia, Młodojewa, Popowa Kościelnego, Pruśców, Wrześni i Lipin, Żalinowa, Wilczyna, Bachorców, Gizałek, Żydowa, Kościelca, Orzechowa i Zasutowa. Gospodarzem spotkania był gnieźnieński Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
 

 

 

V Zjazd w Kościelcu

V Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kościelcu

Dnia 27 marca 2013 roku nasza szkoła uczestniczyła w V zjeździe szkół z Archidiecezji Gnieźnieńskiej noszących imię Jana Pawła II, który miał miejsce Kościelcu. Szkołę reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor Mirosława Wędzina, katechetka Agnieszka Wójkowska, poczet sztandarowy (Wiktoria Półról z klasy V, Natalia Gronowska z klasy VI, i Michał Krysiński z klasy V) oraz Justyna Olek (klasa V) i Aleksander Mikołajczyk (klasa VI)

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą błogosławionego Jana Pawła II oraz Mszą św. sprawowaną w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Małgorzaty, której przewodniczył ks. dr Krzysztof Wętkowski – biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej. Życie i naukę Wielkiego Polaka przybliżył delegacjom montaż słowno-muzyczny. Młodzież i opiekunowie podkreślali, że nauki te są ciągle aktualnym drogowskazem w życiu współczesnego człowieka.

Po Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz do szkoły i tam rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli ZSP w Kościelcu. Goście mieli możliwość wysłuchania montażu słowno - muzycznego „Kawiarniane spotkania”, który przybliżył życie i nauki Jana Pawła II.

Po części oficjalnej zjazdu i wspólnym obiedzie młodzież wybrała się na zwiedzanie pobliskiej Kalwarii Pakoskiej, natomiast dyrektorzy i opiekunowie udali się do szkolnej kawiarenki na obrady Rodziny Szkół. W trakcie spotkania, każda z placówek przestawiła czym jest dla niej przynależność do społeczności szkolnej, której patronem jest Jan Paweł II i jak podejmują trudne zadanie realizowania jego nauk. Wybrano także miejsce kolejnego zjazdu – będzie to Szkoła Podstawowa w Ujściu.

Miłą niespodzianką dla gości były też okolicznościowe upominki, które wręczył uczestniczący w spotkaniu wicestarosta Włodzimierz Figas w towarzystwie burmistrza Pakości Wiesława Kończala i dyrektora ZSP w Kościelcu Bogdana Budnera.
 

 

VI zjazd w Ujściu

VI Zjazd Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Ujściu.

 

Dnia 29 maja 2014 nasza szkoła uczestniczyła w VI Archidiecezjalnym Zjeździe Szkół noszących imię Jana Pawła II. W tym roku gospodarzem była szkoła w Ujściu. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia kwiatów przed tablicą Patrona. Kolejnym punktem programu była msza święta w kościele św. Mikołaja w Ujściu oraz zapalenie zniczy przed pomnikiem św. Jana Pawła II.
Całą uroczystość uświetniły występy dzieci w Ujskim Domu Kultury. Na zakończenie obchodów dzieci zwiedzały szkołę i brały udział w zawodach sportowych.

Zapraszamy do fotogalerii

 

VII zjazd w Pruścach

Dnia 28 maja 2015 roku uczestniczyliśmy  w VII Zjeździe Szkół im. Jana Pawła II Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Gospodarzem zjazdu tym razem była Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pruścach. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Młodojewie reprezentowała pięcioosobowa delegacja uczniowska w składzie: Klaudia Urbaniak, Justyna Gronowska, Patrycja Pietrala, Mateusz Kukulski i Patryk Mikołajczyk (poczet sztandarowy) oraz dyrektor szkoły Mirosława Wędzina i katechetka Agnieszka Wójkowska. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył biskup Bogdan Wojtuś. Następnie na boisku szkolnym odbyła się część oficjalna uroczystości, na której goście obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły w Pruścach. Delegacje szkół otrzymały pamiątkowe statuetki oraz materiały promujące gminę Rogoźno.

Zapraszamy do fotogalerii

 

VIII zjazd w Zasutowie

VIII Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II odbył się 19 maja 2016 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zasutowie mieszczącym przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum. Z zaproszenia skorzystało kilkanaście placówek noszących zaszczytne imię papieża Polaka. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor Mirosława Wędzina, katechetka Agnieszka Wójkowska, poczet sztandarowy (Nikola Witasik, Martyna Zaparta i Patryk Mikołajczyk - uczniowie klasy VI).

Uroczystość zainaugurowała Msza św. w kościele parafialnym w Opatówku, której przewodniczył Prymas Polski abp Wojciech Polak. W homilii wskazując na 96 rocznicę urodzin Karola Wojtyły i jednocześnie obchodzoną w tym roku 1050. rocznicę Chrztu Polski przypomniał pamiętny obraz Jana Pawła II klęczącego przy chrzcielnicy w wadowickim kościele. Tam – powtórzył za papieżem Polakiem – wszystko się zaczęło. W Mszy św. wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli kapłani, nauczyciele i dyrektorzy szkół. W czasie modlitwy powszechnej modlono się w intencji Kościoła i kapłanów, a także za młodych i rodziny. Proszono również o nowe powołania, także wśród uczniów papieskich szkół. Po Mszy św. dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej, gdzie podsumowano m.in. ogłoszone wcześniej konkursy papieskie.

Z naszej szkoły nagrodzono pracę plastyczną wykonana przez uczennicę klasy III – Monikę Walkowską oraz prezentację multimedialną  Justyny Bagrowskiej, uczennicy klasy V.  Obecni mieli okazję posłuchać fragmentów prac literackich oraz obejrzeć prezentacje multimedialne i prace plastyczne. Zaprezentowano też krótki program artystyczny przygotowany przez przedszkolaków i ich starszych kolegów.

Zjazdy szkół mających za patrona św. Jana Pawła II odbywają się w archidiecezji gnieźnieńskiej od 2009 roku. Pierwszy zorganizowano w Żydowie. Od początku towarzyszy im i patronuje abp Wojciech Polak. W tegorocznym uczestniczyły delegacje placówek z Gniezna, Gizałek, Bachorc, Gościeszyna, Lipin, Młodojewa, Orzechowa, Popowa Kościelnego, Wrześni, Żydowa, Jarząbkowa, Pyzdr, Prusiec, Wilczyna i Ujścia.

Zapraszamy do fotogalerii
 
 IX zjazd w Bachorcach

IX Archidiecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II odbył się 18 maja 2017 roku w Gimnazjum w Bachorcach. Na Zjazd przybyło 16 delegacji z Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W Mszy św. wraz z delegacjami uczniów uczestniczyli nauczyciele i dyrektorzy szkół. Obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz oraz kapłani m.in. dziekan kruszwicki ks. Wojciech Danecki oraz miejscowy proboszcz ks. Paweł Błochowiak. Naszą szkołę reprezentowała delegacja w składzie: pani Agnieszka Wójkowska, pani Marzena Matuszewska oraz poczet sztandarowy (Kacper Durczyński, Aleksandra Gronowska  i Kinga Gronowska uczniowie klasy VI). Świętowanie rozpoczęła Mszą św. kościele parafialnym w Piaskach, którą celebrował Bp Krzysztof Wętkowski i przybyli na  zjazd księża. W czasie modlitwy powszechnej modlono się w intencji Kościoła i kapłanów, a także za młodych, ich rodziny i nauczycieli. Dalsza część uroczystości odbyła się na szkolnej sali gimnastycznej w Gimnazjum w Bachorcach, gdzie zaprezentowano program artystyczny przygotowany przez gospodarzy spotkania. Podczas pobytu na ziemi kujawskiej mogliśmy zwiedzić Mysią Wieżę,  z której tarasu roztacza się piękny widok na Gopło oraz okolice. Atrakcją wyjazdu był rejs statkiem "Rusałka" po jeziorze Gopło w Kruszwicy. Po dniu pełnym wrażeń wróciliśmy do domu. Było to niezwykłe przeżycie, które na długo pozostanie w pamięci tych, którzy w nim uczestniczyli.
 

Zapraszamy do fotogalerii
 
 XII zjazd we Wrześni

W 102. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II delegacja uczniów i nauczycieli naszej szkoły uczestniczyła w XII Zjeździe "rodziny papieskich szkół". Tym razem gospodarzem wydarzenia została SSP nr 6 we Wrześni.

Więcej informacji na FB